Home - Servicii

Serviciile noastre

Principalele domenii de activitate

• Proiectarea, fabricarea ,modernizarea si repararealor vagoanelor de cale ferata
• Fabricarea şi recondiţionarea pieselor de schimb material rulant de cale ferata
• Fabricarea de construcţii metalice şi alte produse cu caracter industrial
• Executarea de ştanduri, instalaţii pentru construcţii civile şi industriale, SDV- uri, piese forjate şi matriţate, accesorii maşini unelte , îmbuteliere oxigen;
• Activităţi de import export şi comercializare material rulant de cale ferata, materii prime si produse
• Turnare piese din fonta si otel


Certificări        
 

 
Revizia și reparația vagoanelor
 • Revizia si reparatia vagoanelor de marfă din seriile : F, T, U, R, K ,E,S, L, H;
 • Revizia si reparatia vagoanelor cisterna seria Z ;
 • Revizii G4.0, G4.2, G4.8 , conform normelor VPI;
 • Revizii si probe recipienti vagoane cisterna, calibrari;
 • Atelier mobil de intretinere.

Pentru realizarea reviziilor și reparațiilor, Reva dispune de ateliere specifice, cabine de sablare, stații de vopsire-uscare, prelucrări mecanice, laboratoare chimic, metrologic și de control nedistructiv, ștanduri de probe și verificări, tehnologii performante și personal specializat.

Construcții și modernizări vagoane - seriile E, L, F, Z
Cateva exemple de construcţii şi modernizări de vagoane din seriile E,L,F,Z :
 
 • Vagonul cisternă de 60 mc, dotat cu instalaţie de încălzire, la care s-a realizat izolaţia termică cu rolul de a limita pierderile de căldură pe timpul transportului
 • Vagonul pentru transport autoturisme Laadffoos, realizat prin transformare cu modernizare a cuplului de vagoane tip TD 452 în cuplu de vagoane tip TDT 852 pe 8 osii. Modernizarea acestui cuplu de vagoane constă în echiparea cu pereţi laterali culisanţi din prelată şi acoperiş fix
 • Reconstrucţie vagon Eaos, care a constat în realizarea de sașiu nou și de cutie noua, precum și în aducerea celorlalte elemente ale vagonului la parametrii inițiali.
 • Transformarea vagonului seria Faccpps in vagon seria Uapps, care a constat in transformarea si consolidarea sasiului, modificarea instalatiei de descarcare, modificarea si consolidarea cutiei la un volum mai mare, confectionarea si montarea acoperisului, a gurilor cu capace pentru incarcare si montarea de noi accesorii
 • Vagonul-şcoală, alcătuit din două părţi: cisternă pentru produsele lichide şi pentru gaze lichefiate. Pe fiecare parte sunt montate echipamentele de siguranță specifice produselor transportate. Vagonul serveşte la efectuarea de exerciții practice de manevrare a echipamentelor cât și la familiarizarea cu acestea
Reparații componente
 • Repararea osiilor montate;
 • Revizii IL, IS1, IS2, IS3  conform VPI;
 • Reparații tampoane, boghiuri, arcuri, echipamente de frână.


Pentru repararea componentelor, Reva dispune de cabine de curățare prin sablare (boghiuri și osii), instalații de spălare, strunguri modernizate cu comandă CNC, de mare productivitate, destinate prelucrării profilului de rulare al osiilor montate conform standardului SR EN 13715, echipamente pentru controlul nedistructiv UT și MT, standuri de probe și verificări, cabine de vopsire - uscare.

Fabricare piese de schimb

Piese de schimb produse la Reva sau fabricate de Electroputere VFU Pașcani SA, societate aparținând aceluiași Holding, Grampet, și care sunt omologate cu Autoritatea Feroviară Română și anume: arcuri elicoidale, arcuri în foi, aparate de legare UIC, bări de tracțiune, cârlige de tracțiune, tampoane, eclise Y, portsaboți, bolțuri și bucșe durificate.