Home - Despre noi - Compania

Compania

Situată in vestul României, într-un oraș cunoscut ca un important nod feroviar, REVA SA Simeria a fost fondata in 1869, având o bogata tradiție în repararea materialului rulant. În anul 1992 se înființează ca societate comercială pe acțiuni cu capital majoritar de stat, iar în anul 2001 societatea se privatizează prin licitație publică, acționarul majoritar fiind GRAMPET SA București. Toate activitățile desfășurate sunt susținute de o pregătire tehnică, experiență și profesionalism de nivel ridicat. Organizarea si funcționarea societății este orientata spre realizarea obiectivelor sale: satisfacerea cerințelor si așteptărilor clienților, creșterea încrederii acestora, menținerea segmentelor de piață câștigate si lărgirea lor, îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Viziunea REVA este de a deveni prima alegere a clienților noștri în repararea/modernizarea vagoanelor de marfă prin oferirea serviciilor și soluțiilor de care au nevoie.
Misiunea – De a oferi servicii complete de calitate superioară în domeniul reparației vagoanelor și de a găsi permanent soluții profesioniste inovative la cerințele clienților noștri.

Valori
1. Profesionalism - o atitudine responsabilă, eficientă și construită pe dezideratul încrederii față de toți clienții și colaboratorii companiei;
2. Atenția pentru client și operativitate - asigurată prin calitatea serviciilor oferite și înțelegerea necesităților clienților noștri cu propunerea de soluții profesioniste;
3. Spirit de echipă - succesul nostru este rezultatul implicării tuturor angajaților companiei;
4. Experiența centenară și inovare continuă.

Compania este orientată spre realizarea următoarelor obiective:

  • Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite;
  • Menținerea segmentelor de piață câștigate, lărgirea lor și extinderea tipurilor de servicii oferite.
  • Satisfacerea cerințelor clienților la standarde europene;